Selectieprocedure

Procedure selectie huurders

Ervan uitgaande dat de vraag groter is dan het aantal beschikbare appartementen is de volgende selectieprocedure opgesteld om zo eerlijk en transparant mogelijk tot een selectie/toewijzing te komen. De selectieprocedure wordt uitgevoerd onder toeziend oog van notaris Labordus.

 1. Inschrijving wordt opengesteld gedurende een vast te stellen periode.
 2. De inschrijving staat open voor iedereen ouder dan 55 jaar. Indien het aantal inschrijvers het aantal appartementen overtreft hebben de hierna genoemde groepen (art. 3, art. 4) voorrang in gebouw Mensinglaan.
 3. De inschrijving staat ook open voor mensen met een zorgvraag tot en met VV4. Hierbij geldt als extra voorwaarde dat men een indicatie van CIZ of wijkverpleegkundige moet kunnen weerleggen. Zorg wordt in eerste instantie alleen geboden in gebouw Mensinglaan.
 4. De inschrijving staat open voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat na de keuze een huisvestingsvergunning wordt aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor dient u gegevens betreffende uw inkomen te overleggen aan Huisman | Hoogendoorn Makelaars. Ontvangt men die niet, dan kan men het geselecteerde appartement niet huren. Sociale huurwoningen bevinden zich alleen in gebouw Mensinglaan.
 5. Inschrijvers dienen het type appartement van hun keuze aan te geven (studio sociale huur, studio, 2-kamer, 3-kamer of loft) bij aanduiding 1e en 2e keuze.
 6. Alle inschrijvers worden in één bestand gezet en ontvangen bericht van hun inschrijving.
 7. Na sluiting van de inschrijfperiode trekt de notaris de rangvolgordelijst voor keuze van een appartement.
 8. Iedere inschrijver ontvangt bericht van zijn/haar rangorde nummer.
 9. In volgorde van de rangordelijst worden gesprekken gevoerd waarin u uw keuze voor een specifiek appartement (huisnummer) kenbaar kunt maken. Daarvoor wordt men schriftelijk uitgenodigd.
 10. Het is belangrijk dat kandidaten zich aan de hand van de informatie op de website een beeld vormen van waar men zou willen wonen voordat het selectiegesprek plaatsvindt.
 11. Tijdens het selectiegesprek dient door de kandidaat huurder een keuze gemaakt te worden uit de beschikbare appartementen. De keuze wordt op tekening vastgelegd en voorzien van een paraaf of handtekening.
 12. Is men niet in de gelegenheid om te komen op het moment genoemd in de uitnodigingsbrief, dan kan men dit telefonisch melden en wordt nagegaan of er een oplossing gevonden kan worden (bijvoorbeeld per telefoon).
 13. Indien men na een uitnodiging voor het selectiegesprek niet komt opdagen, geen keuze kan maken of indien de voorkeurskeuze niet meer beschikbaar is en er geen keuze wordt gemaakt uit de andere beschikbare appartementen, vervalt de voorkeurspositie.
 14. Deze procedure wordt gecontinueerd tot alle appartementen zijn verhuurd.
 15. Als er geen kandidaten meer op de rangordelijst staan en nog niet alle appartementen zijn verhuurd, ontvangen diegenen die op de lijst voorkwamen maar om welke reden dan ook zijn afgevallen bericht dat men gedurende één week de gelegenheid heeft om opnieuw te reageren. De volgorde van selectiegesprekken wordt dan bepaald door volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 16. Indien er na de actie genoemd in punt 13 nog appartementen niet verhuurd zijn staat het de verhuurder vrij de resterende appartementen vrij aan te bieden in de markt. Te beginnen met degene die op de reservelijst staan.

Aalsmeer, 30 september 2021, Tupla Vastgoed BV

logo-notaris-labordus

Notaris Labordus

Onze notaris

Om een eerlijke selectie te garanderen, hebben we de loting uitbesteed aan notariskantoor Labordus. Dit kantoor voert de selectieprocedure uit.

 

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima