Februari 2020

De woning naast de Zuiderkerk (voormalige pastorie) is gesloopt om hiermee toekomstig kraken, brandstichting etc. te voorkomen.

IMG_2543

Voordat er gestart is met slopen is zowel de woning als de kerk gesaneerd van asbesthoudende materialen. Daarnaast heeft een gespecialiseerde en onafhankelijke partij bij een aantal direct omwonenden de zogenaamde nulmeting (bouwkundige opname) gedaan. Deze partij bepaalt welke huizen in de directe invloedsfeer liggen en zullen met deze bewoners contact opnemen om hiervoor een afspraak te maken.  Ook zijn aanwezige oude brandstoftanks in de bodem verwijderd en is een zandbed op het terrein aangebracht.

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Ok